Категории

СЪОБЩЕНИЕ

14 Септември 2023 Източник: Община Правец видяна 219 /

Община Правец е изработила проект „ПУП – ПУР на улици от о. т. 641 по действащия ПУП – План за регулация на гр. Правец, с който се обособяват 9 бр. квартали и урегулиране на поземлени имоти, публична общинска собственост за обществено обслужване и техническа инфраструктура на територията на вилна зона „Драганска“, землището на гр. Правец, община Правец, област Софийска. На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок, считано от 14.09.2023г. заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация.

От общината

 

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?