Категории

СЪОБЩЕНИЕ

07 Декември 2023 Източник: Община Правец видяна 155 /

ДО 
Г-ЖА ВАНЯ ЦВЕТАНОВА ЦОЛОВА 

Уведомявам Ви, че в община Правец е постъпил проект за нанасяне на ПИ 112.225 в плана на новообразуваните имоти на махала Скърнава, собственост на наследниците на Милчо Цанов Иванов. От приложения проект и проекта за нанасяне на поземлен имот № 112.162 е установено несъответствие в общата им граница. Следва да установите вярната имотна граница между двата имота, като организирате заснемането и във Ваше присъствие от правоспособно лице по ЗКИР.

От общината

 

 

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?