Категории

СЪОБЩЕНИЕ

14 Декември 2023 Източник: Община Правец видяна 222 /

Община Правец на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТж обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 195 от 16.10.2023г. на Общински съвет на Община Правец, е одобрен Проект изменение на ПУП – План за улична регулация /ПУР/ и План за регулация /ПР/ на улица в участъка между о. т. 917 – о. т. 905 – о. т. 867 – о. т. 860 – о. т.839 и за дворищната регулация на част от кв. 100 и кв. 149, гр. Правец, като се премахва тротоара от източната страна на ул. „Ясен“ в разглеждания обхват, площта му се придава към УПИ I-парк в кв. 149; променя се ширината на улицата между о. т. 917 – о. т. 905 – о. т. 867 на 8 м – две платна по 3м и тротоар от 2м от запад, ширината на улицата от о. т. 860 – о.т. 839 става 7м – две платна по 3м и тротоар от 1,5м от запад и се изменя уличната регулация на урегулирани поземлени имоти ХХХ-629, УПИХХIХ-628, УПИ ХХVIII-627, УПИ ХХVII-626 и УПИХХХV-за техн. и соц. инфраструктура в кв. 100 и УПИ I-парк в кв. 149, гр. Правец.

От общината

 

 

 

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?