Категории

Съобщение

07 Февруари 2024 Източник: Община Правец видяна 167 /

Община Правец съобщава на всички заинтересовани лица, че със заповед № З- 50 от 07.02.2024г. на Кмета на община Правец е одобрен Проект за изменение на действащия кадастрален план на с. Разлив, община Правец, област Софийска за отстраняване на непълноти – попълване на поземлени имоти в махали Багелейска, Гроевска, Влъчковска, Маргинска, Сираковска, Чорбанска, Боновска и Куевска.
На основание чл. 54, ал. 6 от ЗКИР, заповедта подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок чрез община Правец пред Административен съд на Софийска област.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?