Съобщение до г-н Илиян Иванов Дилов

27 Април 2018 Източник: Община Правец видяна 212 /

СЪОБЩЕНИЕ
ДО
Г-Н ИЛИЯН ИВАНОВ ДИЛОВ

Уважаеми г-н Дилов,

Общинска администрация на Oбщина Правец, Ви уведомява, че e издадена Заповед № З-49/18.01.2018 г. на Кмета на Община Правец с която се одобрява нанасянето в Плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на новообразуван поземлен имот №58030.110.284 собственост на наследници на Гана Рачова Ценова
Заповедта се намира в отдел “Общинска техническа служба” при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересованите лица.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението чрез Община Правец пред Административен съд Софийска Област.

От общинска администрация


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?