СЪОБЩЕНИЕ ДО Г-Н КРАСИН ЕНГЕЛС РАНГЕЛОВ

17 Октомври 2017 Източник: Община Правец видяна 344 /

Уведомявам Ви, че със заповед № З-111/ 11.03.2014г. на Кмета на община Правец е одобрен проект за нанасяне на  ПИ 58030.111.046 в  План на новообарзуваните имоти на махала Живковска, гр. Правец, собственост на наследниците на  Георги Вълков Живковски, съгласно Решение № 179/ 02.11.2012г. на ОСЗ, по т. 9.
Заповедта се намира в отдел Общинска техническа служба при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересуваните лица.
На осн. чл. 54, ал. 6  от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ заповедта може да се обжалва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на съобщението чрез община Правец до Административен съд на Софийска област.

От Общинска администрация


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?