Категории

СЪОБЩЕНИЕ до г-н Станчо Стефанов Станев, г-жа Цеца Стефанова Станева, г-жа Мария Петкова Кафеджиева

10 Май 2021 Източник: Община Правец видяна 64 /

В Общинска администрация на община Правец е постъпил проект за нанасяне в кадастралния план на гр. Правец на ПИ № 58030.505.7279, собственост на наследниците на Лазар Бончев Топалски, съгласно Решение № 6575-УТ/ 20.07.2020г. на ОСЗ.   

В качеството Ви на заинтересувани съседи, Ви уведомявам, че правата Ви на собственост не са нарушени. Поземлен имот 58030.505.7279 се нанася в същите граници, показани в Помощен план на местността, който е приет от община Правец.

Можете да се запознаете с преписката в общинска администрация.

От общината

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?