Категории

Съобщение до г-н Светослав Брънчев и г-н Павел Петков

13 Май 2024 Източник: Община Правец видяна 129 /

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ДО
Г-н Светослав Стоянов Брънчев
Г-н Павел Петков Петков

Съобщаваме Ви, че в Общинска администрация на община Правец е постъпил проект за изменение на кадастралния план на с. Правешка Лакавица, за нанасяне на ПИ 67 с площ от 1200 кв. м. собственост на наследниците на Петко Семков Петков и Марин Семков Петков.

Проектът се намира в Дирекция УТУС ПП, Община Правец, пл. Тодор Живков №6, ет.1, стая 109 и може да се преглежда от заинтересованите лица.
В 7 /седем/ дневен срок от съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?