Категории

СЪОБЩЕНИЕ до г-н Златан Цветанов Михайлов, г-жа Цветанка Михайлова Съйкова, г-н Марин Михайлов Цветанов, г-жа Валентина Михайлова Цветанова, г-н Геори Стефанов Коцев, г-жа Цветана Стефанова Велева, г-

31 Декември 2020 Източник: Община Правец видяна 49 /

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Общинска администрация на Oбщина Правец Ви уведомява, че е приет Помощен план по чл. 13а, ал.5 от ППЗСПЗЗ на бивш земеделски имот находящ се в мах Сираковсака. с. Разлив, собственост  на наследниците на Илчо Генчов Сираков за който Вие се явявате заинтересовани съседи.

 Помощният план се намира в отдел “Общинска техническа служба” при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересованите лица.

Искания и възражения срещу Помощния план могат да се правят в 30 /тридесет/ дневен срок от получаване на съобщението пред Кмета на Община Правец.

 

От общинска администрация

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?