Категории

Съобщение до г-н Владимир Димитров Маринов, г-жа Антония Генчева Жилева, г-жа Кристина Генчева Славчева, г-н Томас Емилов Велев

04 Януари 2021 Източник: Община Правец видяна 117 /

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Общинска администрация на Oбщина Правец Ви уведомява, че са издадени два броя заповеди № З-532/14.10.2020г и № З-533/14.10.2020 г, с които е одобрено нанасянето на поземлени имоти /ПИ/ №58030.109.136, №58030.109.135и №58030.109.134 в план на новообразуваните имоти  на мах. Дивчов рът, гр. Правец, общ. Правец собственост на н-ци Лако Маринов Лалов

Заповедите могат да се обжалват по реда на АПК ч 14 дневен срок от датата на побликуване на настоящото съобщение.

 

От общинска администрация

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?