Категории

Съобщение до г-жа Георгиева, г-жа Радоева, г-жа Иванова

05 Февруари 2024 Източник: Община Правец видяна 87 /

СЪОБЩЕНИЕ  ДО
Г-ЖА ДЕСИСЛАВА СТЕФЧОВА ГЕОРГИЕВА
Г-ЖА БОРИНКА ГОРАНОВА РАДОЕВА
Г-ЖА МИЛА ИЛИЙЧОВА ИВАНОВА
 
Уведомявам Ви, че със заповед № З-744/05.12.2023г. на Кмета на община Правец е одобрен проект за нанасяне на на ПИ7280 в кадастралния план на гр. Правец, собственост на наследниците на Станьо Тодоров Нецовски.
Заповедта се намира в отдел Устройство на територията и управление на собствеността /УТУС/ при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересуваните лица.
На осн. чл. 54, ал. 6 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ заповедта може да се обжалва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на съобщението чрез община Правец до Административен съд на Софийска област.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?