Съобщение до г-жа Гергана Захариева и г-жа Милена Керефейна – Желева

29 Август 2018 Източник: Община Правец видяна 347 /

Съобщение
До
Г-жа Гергана Пламенова Захариева
Г-жа Милена Николова Керефейна – Желева

Общинска администрация на община Правец е разработила проект за нанасяне на ПИ № 58030.505.6207 в кадастралния план на гр. Правец, общинска собственост,  съгласно Акт № 2700-ІІ/ 05.06.2018г.
    В качеството Ви на заинтересувани съседи, можете да се явите в Общинска администрация на Община Правец – в отдел ОТС / етаж 1, стая 9/ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуването на съобщението,  за да се запознаете с преписката.


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?