Съобщение до г-жа Гергана Захариева и г-жа Милена Николова

25 Септември 2018 Източник: Община Правец видяна 181 /

Съобщение
До
Г-жа Гергана Пламенова Захариева
Г-жа Милена Николова Керефейна – Желева

 Уведомявам Ви, че със заповед № З-396/ 18.09.2018г. на Кмета на община Правец е одобрен проект за  нанасяне в кадастралния план на гр. Правец на ПИ 58030.505.6207, общинска собстевност,   съгласно Акт № 2700-ІІ/ 05.06.2018г.
Заповедта се намира в отдел Общинска техническа служба при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересуваните лица.
На осн. чл. 54, ал. 6  от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ заповедта може да се обжалва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на съобщението чрез община Правец до Административен съд на Софийска област.


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?