Категории

СЪОБЩЕНИЕ ДО Г-ЖА НАДЕЖДА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА - ДИМИТРОВА

29 Януари 2024 Източник: Община Правец видяна 53 /

Общинска администрация на община Правец Ви уведомява, че е постъпил проект за нанасяне на ПИ 7328 в кадастралния план на гр. Правец, собственост на наследниците на Васила Григорова Рачева.

Проектът се намира в отдел Устройство на територията и управление на собствеността, програми и проекти /УТУС ПП/ при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересуваните лица.

В 7 /седем/ дневен срок, считано от 30.01.2024г. заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?