Категории

СЪОБЩЕНИЕ ДО Г-ЖА НАДЕЖДА ПЕТРОВА БОЖИЛОВА

24 Януари 2023 Източник: Община Правец видяна 174 /

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БОЖИЛОВА,

В качеството Ви на заинтересовано лице по чл. 131, ал.2, т.1 от Закона за устройство на територията/ ЗУТ/, Общинска администрация на Oбщина Правец Ви уведомява, че е издадена Виза №73/09.11.2021г. от главния архитект на Община Правец, на основание чл. 40, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за проектиране на допълващо застрояване-преустройство и пристройка на барбекю за лятна кухня- свързано застрояване в ПИ 58030.110.33 и ПИ58030.110.32 по плана на новообразуваните имоти на мах. Драганска, гр. Правец, обл. Софийска.

На основание чл. 215, ал.1 и ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ визата може да се обжалва в 14/четиринадесет/ дневен срок от публикуване на съобщението, чрез Община Правец до административен съд София област.

От общинска администрация

Последни обяви

СЪОБЩЕНИЕ

03 Октомври 2023


Сухопътни войски

20 Септември 2023


СЪОБЩЕНИЕ

14 Септември 2023


СЪОБЩЕНИЕ

13 Септември 2023


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?