Категории

СЪОБЩЕНИЕ ДО Г-ЖА НАДЕЖДА ПЕТРОВА БОЖИЛОВА

24 Януари 2023 Източник: Община Правец видяна 39 /

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БОЖИЛОВА,

В качеството Ви на заинтересовано лице по чл. 131, ал.2, т.1 от Закона за устройство на територията/ ЗУТ/, Общинска администрация на Oбщина Правец Ви уведомява, че е издадена Виза №73/09.11.2021г. от главния архитект на Община Правец, на основание чл. 40, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за проектиране на допълващо застрояване-преустройство и пристройка на барбекю за лятна кухня- свързано застрояване в ПИ 58030.110.33 и ПИ58030.110.32 по плана на новообразуваните имоти на мах. Драганска, гр. Правец, обл. Софийска.

На основание чл. 215, ал.1 и ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ визата може да се обжалва в 14/четиринадесет/ дневен срок от публикуване на съобщението, чрез Община Правец до административен съд София област.

От общинска администрация

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?