Категории

СЪОБЩЕНИЕ ДО Г-ЖА ЦВЕТЕЛИНА ЛАЗАРОВА ЛАЗАРОВА

02 Януари 2024 Източник: Община Правец видяна 155 /

Община Правец Ви уведомявам, че със заповед № З- /31.10.2023г. на Кмета на община Правец е одобрен проект за изменение на дворищната регулация на УПИ III-267, УПИ IV-267, УПИ V-266, УПИ VI-266, УПИ ХVII- 268, УПИ ХVIII-265 и УПИ ХIХ-265,266, като се образува нов УПИ III-402,267 в кв. 32 по подробните устройствени планове на с.Джурово, община Правец.

Заповедта се намира в Дирекция Устройство на територията и управление на собствеността /УТУС/ при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересуваните лица.

На осн. чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ заповедта може да се обжалва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на съобщението чрез община Правец до Административен съд на Софийска област.

 

От общината

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?