Категории

Съобщение ДО Г-ЖА ВЪРБИНКА ДИКОВА ЙОРДАНОВА, Г-Н ВАСИЛ ДИНКОВ ДИКОВ

23 Ноември 2021 Източник: Община Правец видяна 30 /

Съобщение
ДО

Г-ЖА ВЪРБИНКА ДИКОВА ЙОРДАНОВА

Г-Н ВАСИЛ ДИНКОВ ДИКОВ

Уведомявам Ви, че със заповед № З-688/ 23.11.2021г. на Кмета на община Правец е одобрен проект за ПУП - План за застрояване на ПИ 61189.000105, м. Балабанска, по Картата на възстановената собственост /КВС/ на землището на с. Равнище, община Правец, собственост на Нели Верико с предвиждане за ниско жилищно застрояване.
Заповедта се намира в отдел Общинска техническа служба при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересуваните лица.
На осн. чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ заповедта може да се обжалва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на съобщението чрез община Правец до Административен съд на Софийска област.
От общината

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?