Категории

Съобщение ДО Г-ЖА ВЕРЖИНИЯ ЙОТОВА ВАСИЛЕВА, Г-Н ИВАН МАРИНОВ МАРИНОВ,Г-ЖА КРЪСТАНА ИВАНОВА ХРИСТОВА, Г-ЖА РУМЯНА МАРИНОВА БЯНДОВА, Г-ЖА ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА

23 Ноември 2021 Източник: Община Правец видяна 21 /

Съобщение
ДО
Г-ЖА ВЕРЖИНИЯ ЙОТОВА ВАСИЛЕВА
Г-Н ИВАН МАРИНОВ МАРИНОВ
Г-ЖА КРЪСТАНА ИВАНОВА ХРИСТОВА
Г-ЖА РУМЯНА МАРИНОВА БЯНДОВА
Г-ЖА ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА

 

В качеството Ви на заинтересовани лица, Ви уведомявам, че със заповед № З-685/19.11.2021г. на Кмета на община Правец е одобрен проект за нанасяне на ПИ 58030.110.328, в Плана на новообразуваните имоти на махала Драганска, гр. Правец, собственост на наследниците на Иван Маринов Ненчев.
Заповедта се намира в отдел Устройство на територията и управление на собствеността /УТУС/ при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересуваните лица.
На осн. чл. 54, ал. 6 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ заповедта може да се обжалва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на съобщението чрез община Правец до Административен съд на Софийска област.
От общината

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?