Категории

СЪОБЩЕНИЕ ДО Г-ЖА ВИОЛЕТА ИВАНОВА ПЕТКОВА, Г-Н ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ ДИЛИНСКИ, Г-Н ТОДОР ЦВЕТКОВ ТОДОРОВ, Г-Н ВЕСЕЛИН ЦВЕТКОВ ТОДОРОВ, Г-ЖА СТЕФКА СТОЯНОВА СТАМЕНОВА

23 Март 2021 Източник: Община Правец видяна 65 /

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Общинска администрация на Oбщина Правец Ви уведомява, че е приет Помощен план по чл. 13а, ал.5 от ППЗСПЗЗ на бивш земеделски имот находящ се в мах Драганска. Общ. Правец, собственост  на наследниците на Иван Стаменов Драгански за който Вие се явявате заинтересовани сстрани.

 Помощният план се намира в отдел “Общинска техническа служба” при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересованите лица.

Искания и възражения срещу Помощния план могат да се правят в 30 /тридесет/ дневен срок от получаване на съобщението пред Кмета на Община Правец.

От общинска администрация

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?