Категории

Съобщение до Георги Цветанов и Йонка Цветанова

19 Април 2024 Източник: Община Правец видяна 178 /

СЪОБЩЕНИЕ
ДО
ГЕОРГИ ИВАНОВ ЦВЕТАНОВ
ЙОНКА ИВАНОВА ЦВЕТАНОВА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Общинска администрация на Oбщина Правец Ви уведомява, че е приет Помощен план по реда на чл.13 от ППЗСПЗЗ  за бивш земеделски имот попадащ в регулационните граници на град  Правец, обл. Софийска, собственост  на наследниците на Йона Петкова Панчева
 Помощният план се намира в отдел “Общинска техническа служба” при Общинска администрация на община Правец и може да се преглежда от заинтересованите лица.
Искания и възражения срещу Помощния план могат да се правят в 30 /тридесет/ дневен срок от получаване на съобщението пред Кмета на Община Правец.

От общинска администрация

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?