Категории

Съобщение до наследниците на Иван Тодоров Попов

07 Февруари 2024 Източник: Община Правец видяна 84 /

СЪОБЩЕНИЕ
ДО
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ИВАНОВ
НИКОЛИНА ДИКОВА АЛЕКСАНДРОВ
ИВО ХРИСТОВ ИЛЧЕВ
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
ПЕТЯ АЛЕКСАНДРОВА ПЕРТОВА
МАХАИЛА ПАВЛОВА ТОДОРОВА
КАЛИНА ГЕОРГИЕВА ПУШКАРОВА
ДАНИВЛ ХРИСТОВ ДОНЧЕВ
ЛЪЧЕЗАР ХРИСТОВ ДОНЧЕВ
ГАЛИНА ХРИСТОВА ЦВЕТКОВА
БИЛЯНА ПЕТКОВА ИВАНОВА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА

Общинска администрация на Oбщина Правец Ви уведомява, че е изготвена анкета за идентифициране собствеността на имот с планоснимачен номер 1016 и 1015 от приет Помощен план за местност „Полето“ в регулацията на гр. Правец, от наследниците на Иван Тодоров Попов.
Информация може да получите в “Общинска техническа служба” при Общинска администрация на община Правец в 14 дневен срок от публикуването на настоящото съобщение.

От общинска администрация.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?