Съобщение до Върбан Маринов Вутов

29 Юни 2018 Източник: Община Правец видяна 164 /

ДО ВЪРБАН МАРИНОВ ВУТОВ - УПРАВИТЕЛ НА „МТВ-ГРУП” ЕООД С. СВОДЕ ОБЩ. ПРАВЕЦ

СЪОБЩЕНИЕ
съгласно чл.32,ал.4 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс

Уважаеми Господин Вутов,

Каним Ви да се явите   в  Общинска  администрация гр. Правец,  пл. ”Т.Живков” № 6, отдел „Местни данъци и такси” при Ралица Георгиева - главен специалист „Данъчни приходи”, в 14 /четиринадесет /  дневен срок от поставянето на  съобщението на информационното табло  на  община Правец за получаване  на Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК № 416- 1/30.05.2018г. за данък върху превозните средства.

В случай, че не се явите в 14-дневен срок от поставяне на съобщението,
документите ще се приложат към преписката и ще се считат за редовно връчени.

Датата на поставяне на съобщението е 29.06.2018г.  
Датата на свалянето на съобщението е     

 Орган по приходите:
 Р. Георгиева,  гл.специалист ДП:


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?