Съобщение: Срокът за регистрация и пререгистрация на домашни кучета е до 31.03.2019 год.

28 Февруари 2019 Източник: Община Правец видяна 98 /
Съобщение: Срокът за регистрация и пререгистрация на домашни кучета е до 31.03.2019 год.

Общинска администрация Правец напомня, че срокът за регистрация и пререгистрация на домашни кучета е до 31.03.2019 год.
Регистрацията и пререгистрацията се извършва в Общинска администрация Правец или кметствата по населените места.
Регламентираната такса, определена от ОбС Правец е в размер на 10 лв.
Необходими документи за регистрацията:
1. Заявление - по образец.
2. Копие на ветеринарно медицински паспорт.
3. Квитанция за платена такса за притежаване на куче.
ЗА ЛОВНИТЕ КУЧЕТА И ТАКИВА СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
     Необходимо е да се представи и документ, удостоверяващ целта за използване на кучето, издаден от специализираните инстанции (ТЕЛК, БЧК, СЛРБ и др.)

От такса са освободени собствениците на:
-    Кучета на хора с увреждания;
-    служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
-    кучета, използвани от Българския червен кръст;
-    кастрирани кучета;
-    ловни кучета;

Административната регистрация на всяко домашно куче е задължителна по Закона за ветеринарно-медицинската дейност.
За повече информация – на имейл obshtina@pravets.bg или на сайта на община Правец.


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?