Категории

Служител по отбранително мобилизационна подготовка

16 Март 2024 Източник: Община Правец видяна 250 /

Минимални и специфични изисквания за  длъжността:
- Степен на образование – бакалавър със специалност “Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи”, “Сигурност и отбрана” или еквивалентни;
- Военна подготовка и военно звание са предимство;
- Компютърна грамотност.

Кратко описание на длъжността:
- Разработва и поддържа в готовност изпълнението на плана за привеждане в готовност за работа във военно време, военновременния план на Общината и други планове и документи, свързани с отбраната на страната;
- Организира работата на Общинския съвет за сигурност;
- Организира денонощното оперативно дежурство за поддържане на готовност за оповестяване при привеждане от мирно на военно положение;
- Осъществява методическо ръководство и контрол на дейностите по отбранително  мобилизационна подготовка по компетентност на функционален и териториален принцип.

Документи се приемат всеки работен ден в сградата на Общинска администрация Правец - „Информационен център” или на електронна поща: obshtina@pravets.bg до 29.03.2024 г.
За повече информация на тел: 07133/4896.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?