Свободно работно място за - Горски инспектор в Общинска администрация Правец

02 Юли 2019 Източник: Община Правец видяна 126 /

Изисквания за заемане на длъжността
• образование – средно или висше по специалностите „Горско и ловно стопанство”, „Горско стопанство и дърводобив”,”Помощник лесовъд”,”Горско стопанство” или други приравнени към тях;
• Притежаващ минимум втора квалификационна степен вписан в регистъра по чл.235 от Закона за горите
• Да притежава свидетелство за управление на МПС

Описание на длъжността
• Опазване на общинските горски територии от незаконни ползвания и увреждания;
• Маркиране на дървесина в общинска горска територия;
• Издаване на превозни билети;
• Опазване на защитените видове животни и растения.

Документи се приемат всеки работен ден до 31.07.2019 г.
 в сградата на Общинска администрация Правец - „Информационен център” или на email: obshtina@pravets.bg
За повече информация на тел: 07133/4896.


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?