Технически сътридник - Секретар

21 Юни 2018 Източник: Община Правец видяна 490 /

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК-СЕКРЕТАР

Кратко описание на длъжността:
• Осъществява организационно-техническа дейност, свързана с осигуряване работата на канцеларията на кмета на общината.
• Работи с офис оборудване, набира текстове, създава и подрежда документи, размножава материали.
• Подготовка на заседания или срещи, съвещания и оперативки, съобразно дадените указания от кмета на общината.
• Получаване на необходимата информация и организиране приемането на посетители и граждани кмета на общината.
• Организира приемните дни на кмета на общината.
• Приема телефонни обаждания, записва и докладва на кмета на общината.
• 9.Осигурява необходимата на зам.-кмета информация, документи канцеларски и други материали.
• Получава и изпраща имейли, писма и факсове на общината, като отговаря за навременното им получаване и предаване.

Изисквания за заемане на длъжността:
• образование – висше хуманитарно;
• минимален професионален опит – една година;
• допълнителна квалификация – компютърна грамотност, работа в социални мрежи, английски език. Втори чужд език е предимство.

Документи ( CV и мотивационно писмо , както и документи, доказващи професионален опит) се приемат всеки работен ден в сградата на Общинска администрация Правец - „Информационен център” или на email:obshtina@pravets.bg.
Краен срок за подаване на документи- 10.07.2018г.
За повече информация на тел: 07133/48 96.


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?