Категории

Уведомление за инвестиционно намерение - ОБЕКТ “Ремонтно-възстановителни работи по предпазните диги по левия бряг на река Малък Искър, покрай и над село Видраре, Община Правец” ПОДОБЕКТ: Предпазни ди

15 Ноември 2023 Източник: Община Правец видяна 145 /

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) (загл. изм. ДВ бр. 3 от 2006г.)

 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ

гр. Правец, пл. „Т. Живков”, №6
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за
ОБЕКТ “Ремонтно-възстановителни работи по предпазните диги по левия бряг на река Малък Искър, покрай и над село Видраре, Община Правец”
ПОДОБЕКТ: Предпазни диги по левия бряг на река Малък Искър, покрай и над село Видраре, Община Правец
Преработка по чл. 154 от ЗУТ

За контакти : инж. Боряна Найденова - Директор на дирекция СА тел.07133/4888;

Писмени становища и мнения се приемат и в РИОСВ, гр. София - 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg

 

 

Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?