Категории

Уведомление за инвестиционно намерение - ул. "Ясен"

02 Април 2024 Източник: Община Правец видяна 51 /

Уведомление за инвестиционно намерение за Обект: „Основен ремонт на ул. „Ясен“ – улично платно и тротоари, и изграждане на подход и паркинг в УПИ I – за парк, кв. 149 по действащите подробни устройствени планове на гр.Правец, община Правец, област Софийска“

Списък от файлове

  • ОБЯВА до заинтересованите лица и общественостСвали файл
  • Информация по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОССвали файл

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?