Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 09.08.2022 от 10:00ч.

26 Юли 2022 Източник: Община Правец видяна 176 /

Община Правец организира на 09.08.2022 год. от 10:00 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) XI – 305, целият с урегулирана площ от 1159 кв.м., с уредени сметки, находящ се в кв. 46 по действащия план за регулация на с. Равнище, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №4519 - II/28.04.2022 год. 

Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?