Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 09.08.2022 от 11:00ч.

26 Юли 2022 Източник: Община Правец видяна 563 /

Община Правец организира на 09.08.2022 год. от 11:00 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Апартамент №32, в блок 401, вход В, етаж II, със застроена площ от 39.83 кв. м., състоящ се от една стая, кухня и сервизно помещение, заедно с припадащите се избено помещение №5 със светла площ 7.04 кв. м., таванско помещение със светла площ от 8.94 кв.м. и 2,01 % от общите части на сградата, както и идеални части от правото на строеж върху мястото, в Урегулиран поземлен имот (УПИ) I (първи) – За комплексно жилищно строителство (КЖС) и озеленяване, находящ се в кв. 127, по действащия план за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №0060 - II/09.07.1997 год.. 

Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?