Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 10.11.2021 от 10:00ч.

26 Октомври 2021 Източник: Община Правец видяна 773 /

Община Правец организира на 10.11.2021 год. от 10:00 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) III – общ. (трети – общ.), целият с урегулирана площ от 540 (петстотин и четиридесет) кв.м., находящ се в кв. 23 (двадесет и три) по плана за регулация на с. Разлив, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №4015 - II/08.04.2021 год.

Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?