Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 12.05.2021 от 14:00ч.

27 Април 2021 Източник: Община Правец видяна 56 /

Община Правец организира на 12.05.2021 год. от 14:00 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот – Терен № 10 - публична общинска собственост, с площ от 15.00 (петнадесет) кв. м., находящ се в кв. „Север”, източно от улица с о. т. 233-256 по плана на гр. Правец, община Правец за поставяне на преместваем Търговски обект (ветеринарен пункт).
Начална тръжна месечна наемна цена – 40.00 лв. (четиридесет лева) без ДДС;
Срок на отдаване - 5 (три) години;
Тръжната документация за участие се закупува в срок от 28.04.2021 г. до 17.00 ч. на 11.05.2021 год. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет) лева.
Депозит в размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена без ДДС се внася до 17.00 ч. на 11.05.2021 г. в касата на Община Правец или по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.
Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 11.05.2021 г. в Информационния център на община Правец.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 11.05.2021 год., след предварителна уговорка със служител от общината на тел. 07133/4878.
При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 19.05.2021 г. и 26.05.2021 г., при същия ред и условия..
За справки: ет.1, ст.106, тел.: 07133/4878

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?