Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 17.10.2023 от 11:00ч.

03 Октомври 2023 Източник: Община Правец видяна 218 /

Община Правец организира на 17.10.2023 г. от 11:00 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот – частна общинска собственост, представляващ Преместваеми търговски обекти № 2 (две) и №3 (три) – частна общинска собственост, с обща площ от 30.00 (тридесет) кв.м., находящи се в УПИ XV- За площад и обществено обслужване, кв. 20 (пешеходна зона), гр. Правец; актуван с акт за публична общинска собственост АПОС №510-I/ 07.10.2016 г

Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?