Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 18.05.2022 от 12:00ч.

03 Май 2022 Източник: Община Правец видяна 129 /

Община Правец организира на 18.05.2022 год. от 12:00 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ помещение №9 – частна общинска собственост, с обща полезна площ от 13.00 (тринадесет) кв.м., находящо се на II (втори) етаж в триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 (хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ I-Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за регулация на гр. Правец, актуван с акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 1496 – II/16.02.2016 г.

Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?