Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 18.05.2022 от 14:00ч.

03 Май 2022 Източник: Община Правец видяна 196 /

Община Правец организира на 18.05.2022 год. от 14:00 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Обособена част от Спортна зала – Правец, с обща полезна площ от 258.00 кв.м., находяща се в масивна сграда – Спортна зала, построена в УПИ XXVI – За спортен комплекс, кв. 9 по действащия план за регулация на гр. Правец, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 4355 – II/08.10.2021 г

Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?