Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 20.07.2021 от 10:00ч.

06 Юли 2021 Източник: Община Правец видяна 97 /

Община Правец организира на 20.07.2021 год. от 10:00 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот – частна общинска собственост, Обособена част със застроена площ от 192.00 кв. м., от които 134 кв.м. - помещения и 58.00 кв.м. – тераса, представляваща част от обособен общински обект, целият със застроена площ от 266.79 кв.м., находящ се на първия етаж на търговска сграда, построена в УПИ V – Търговски, социални дейности и парк в кв. 13 по регулационния план на с. Видраре, община Правец, област Софийска. с акт за частна общинска собственост №3710-II/ 15.06.2020 г.

Списък от файлове

  • O_Rent_RENT_R 84, Обособена част площ 192 кв.м., с. ВидрареСвали файл

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?