Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 23.03.2022 от 11:00ч.

08 Март 2022 Източник: Община Правец видяна 206 /

Община Правец организира на 23.03.2022 год. от 11:00 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) XX (двадесети) – Обществено обслужване с площ от 359 кв.м. (триста петдесет и девет квадратни метра), находящ се в кв. 9 (девет) по действащия план за регулация на с. Джурово, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4353-II/01.10.2021 г.

Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?