Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 23.05.2023 г. от 09:00 ч.

09 Май 2023 Източник: Община Правец видяна 187 /

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ОБЯВА
Община Правец организира на 23.05.2023 г. от 09:00 ч.. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот – частна общинска собственост, представляващ Помещение №4, с площ от 39.20 (тридесет и девет цяло и двадесет стотни) кв. м., находящо се на I (първия) етаж от двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII-Автогара, кв. 17, по плана на гр. Правец, актуван с Aкт за частна общинска собственост (АЧОС) № 0112 – II/02.08.1999 г.

Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?