Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 25.05.2023 г. от 10:00 ч.

09 Май 2023 Източник: Община Правец видяна 233 /

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ОБЯВА
Община Правец организира на 25.05.2023 г. от 10:00 ч.. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот – частна общинска собственост, представляващ Помещение - ОФИС № 3, частна общинска собственост, с площ от 12.00 (дванадесет) кв.м, находящ се на IIІ (третия) етаж в Административно-стопанската сграда, УПИ ХХІІ – За КОО, кв. 17, гр. Правец, пл. „Тодор Живков” №2, актуван с Акт за частна общинска собственост АЧОС №0123/15.05.2000 г.

Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?