Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 28.02.2023 от 10:00ч.

14 Февруари 2023 Източник: Община Правец видяна 123 /

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ОБЯВА
Община Правец организира на 28.02.2023 год. от 10:00 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот (ПИ) №58030.110.94 – незастроен, с неурегулирана площ от 161.60 кв. м. (сто шестдесет и едно цяло и шестдесет стотни квадратни метра), по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на махала „Драганска”, гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4577-II/ 01.07.2022 г.

Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?