Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 28.02.2023 от 11:00ч.

14 Февруари 2023 Източник: Община Правец видяна 331 /

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ОБЯВА
Община Правец организира на 28.02.2023 год. от 11:00 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII – 6665, 6666 (тринадесети отреден за имот с планоснимачен номер шест хиляди шестстотин шестдесет и пет, шест хиляди шестстотин шестдест и шест), целият с урегулирана площ от 604 (шестстотин и четири) кв.м., находящ се в кв. 211 (двеста и единадесет) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №4162 - II/13.07.2021г.

Списък от файлове

  • О_Продажба_Р_8, УПИ XIII- 6665, 6666, 604 кв.м., кв. 211, гр. ПравецСвали файл

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?