Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 28.11.2023 от 11:00ч.

14 Ноември 2023 Източник: Община Правец видяна 242 /

Община Правец организира на 28.11.2023 год. от 11:00 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот (ПИ) №58030.109.68 с площ от 59 кв. м. (петдесет и девет квадратни метра), по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на махала „Дивчов рът”, гр. Правец, община Правец, област Софийска, одобрен със Заповед №ОА– 20/2004 год., на ОНС – София, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4734-II/ 16.03.2023 г.

Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?