Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 29.11.2023 от 10:00ч.

14 Ноември 2023 Източник: Община Правец видяна 235 /

Община Правец организира на 29.11.2023 год. от 10:00 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот (ПИ) №58030.111.73 с неурегулирана площ от 53 кв. м. (петдесет и три квадратни метра), по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на махала „Живковска”, гр. Правец, община Правец, област Софийска, одобрен със Заповед № ОА– 20/30.01.2004 год. на Областния управител на Софийска област, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4758-II/10.08.2023 г.

Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?