Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 31.01.2023 от 11:00ч.

17 Януари 2023 Източник: Община Правец видяна 406 /

Община Правец организира на 31.01.2023 год. от 11:00 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Обособена част на първи етаж от двуетажна масивна сграда, със застроена площ от 43 кв.м. състоящ се от салон, сервизно помещение и помощно помещение, със съответните иделани части от общите части на сградата и толкова от правото на строеж в УПИ XVIII - Автостанция и градина, кв. 23 по плана за регулация на с.Джурово, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №4706 - II/17.10.2022 год.

Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?