Категории

Публичен търг с явно наддаване - 05.08.2022 от 11:00ч.

26 Юли 2022 Източник: Община Правец видяна 143 /

Община Правец организира на 05.08.2022 г. от 11:00 ч.. в Заседателната зала на Общинска администрация, публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Търговски обект – кафе аперитив, със застроена площ от 75 кв. м. (седемдесет и пет кв.м.), построен в УПИ XXVI (двадесет и шест) - За спортен комплекс, кв.9 (девет) по план за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №4363-II/ 18.10.2021 г.

Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?