Категории

Единна система за туристическа информация (ЕСТИ) за всички хотелиери

14 Юли 2019 Източник: Община Правец видяна 1532 /
Единна система за туристическа информация (ЕСТИ) за всички хотелиери

Във връзка с Единна система за туристическа информация (ЕСТИ), разработена и внедрена от Министерство на туризма, Ви уведомявам, че към настоящия момент функционира и поетапно в нея се включват със свои профили и подават данни лицата, извършващи дейност в местата за настаняване.

Крайният срок за регистриране на профил на лицата извършващи дейност в обект (хотелиер) в ЕСТИ е 30.09.2019 г. Считано от 01.10.2019 г. всички хотелиери, включително физически лица, които предоставят настаняване в стаи, къщи и апартаменти за гости, трябва да имат свои профил и да подават информация към ЕСТИ съгласно изискванията на чл. 116, ал. 5 от Закона за туризма.

Към момента всеки хотелиер може да подава заявки за регистрация в реална среда на ЕСТИ на https://esti.tourism.government.bg. Адресът е достъпен и чрез интернет страницата  на Министерството на туризма в секция ЕСТИ.

Като първа стъпка към заявяване на профил и за улесняване на хотелиерския бранш, Министерство на туризма осигурява възможност за регистрация в тестова среда на ЕСТИ https://estitest.tourism.government.bg. Тестовата система може да бъде използвана за пробно подаване на данни във всички варианти. Достъп до тестовата версия става по идентичен начин, както до реалната система, след подадена заявка от страна на лицата, опериращи места за настаняване.

 

Видео обучение: http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/edinnata-sistema-za-turisticheska-informaciya/video-obucheniya-0


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?