Категории

Изнесена приемна на ОИЦ-София в Община Правец

05 Декември 2019 Източник: Община Правец видяна 459 /
Изнесена приемна на ОИЦ-София в Община Правец

     На 9 декември 2019г. (понеделник) от 11:00ч. до 14:00ч. екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦК-София) ще проведе изнесена приемна в сградата на община Правец (гр.Правец, пл."Тодор Живков" 6). По време на приемната експертите на ОИЦ-София ще бъдат на разположение, за да отговорят на всички желаещи по въпроси, свързани с възможностите за грантово финансиране по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), както и предстоящи процедури за кандидатстване, съгласно одобрените индикативни годишни работни програми за 2020 година.

     Кампанията в Софийска област продължава в община Ихтиман, където екипът на ОИЦ-София ще бъде на разположение на гражданите на 10 декември 2019г.

     ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.004-0027-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?