Категории

ИЗВЪНРЕДНА ОБСТАНОВКА И ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 (КОРОНАВИРУС)

19 Май 2020 Източник: Община Правец видяна 983 /
ИЗВЪНРЕДНА ОБСТАНОВКА И ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 (КОРОНАВИРУС)

Със Заповед № РД-01-124 от 13 март 2020 година на министъра на здравеопазването се въвеждат противоепидемични мерки на територията на Република България до 29.03.2020 г., предвид усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както следва:

Въвеждат се следните противоепидемични мерки на територията на Република България до 29.03.2020 год.

1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търг Със овски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите;

2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение;
3. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини;
4. Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма;
5. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали и други);
6. Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания;
7. Преустановяват се детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации, приемът и провеждането на планови операции, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения;

Срокът и обхата на мерките може да бъде променен в зависиимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Общински кризисен щаб под ръководството на кмета на общината Румен Гунински е на разположение и приема сигнали от граждани, свързани с епидемична обстановка на денонощните телефони:

Община Правец – 07133/ 22 67;
Районно управление на МВР-Правец – 07133/ 22 02;

ОБЩИНСКИ КРИЗИСЕН ЩАБ-ОБЩИНА ПРАВЕЦ


Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?