Категории

ОБЩИНА ПРАВЕЦ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА

03 Април 2018 Източник: Община Правец видяна 2618 /
ОБЩИНА ПРАВЕЦ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА

Съветът на децата е консултативен орган към Председателя на Държавната агенция за закрила на детето и включва представители на млади хора на възраст до 18 години от всяка административна област и на деца от уязвими групи. Съветът дава възможност на членовете си да обменят знания, умения, ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.
Кандидатстването за член на Съвета на децата се осъществява по Процедура за избор на членове на Съвета на децата, утвърдена от Председателя на ДАЗД..
Направленията за кандидатстване са четири:
1.    членове на училищни форми за самоуправление или на детски/младежки съвети, парламенти и др.
2.    представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
3.    представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;
4.    индивидуални кандидатури.
Всяко дете може да кандидатства само по едно направление, като при кандидатстване по едно от първите три направления е необходимо решение на организацията, която официално го е номинирала за свой представител. Всеки кандидат има възможност във формуляра за кандидатстване да отбележи дали се самоопределя като дете от уязвима група, с което участва в класирането и за свободните квотни места. Кандидатства се в общината по местоживеене (по настоящ адрес).
Всеки кандидат за член на Съвета изпраща с краен срок 24.05.2018 г. документи за кандидатстване, съдържащи:
1.    Формуляр за кандидатстване по образец.;
2.    Мотивационно писмо по образец.
Документите се изпращат на адрес: гр. Правец, пл. Тодор Живков №6, Община Правец, както и по електронен път на e-mail: obshtina@pravets.bg.  
Образците на документите за кандидатстване, както и Процедурата за избор на членовете на Съвета на децата могат да се изтеглят от официалния сайт на Община Правец или да се получат в училището, в което се обучава детето.


Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?