Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Община Правец за периода 14-18.09

19 Септември 2020 Източник: Община Правец видяна 9245 /
Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Община Правец за периода 14-18.09

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 21 септември – 25 септември  2020 г, включително:

Община Правец  
На 23.09.2020 г. /09:16 - 09:45 ч.; 14:16 - 15:00 ч./ -  Видраре:   157,  Кв. 13,  Сграда Кметство  ІІ    Кв.  26,  Махала Джамбазите  ,  Махала Семкова  Къща,  Пи-083145 М.Мариновото  ,    Сграда, Вила, ТП , Къща, Вила, ТП
На 24.09.2020 г. /09:46 - 10:15 ч.; 14:46 - 15:30 ч./ -  Видраре:   Махала Градище  ,  Махала Кленака  ,  Махала Ликовци  В Землището На Стр. Полигон,  Махала Мусатете  Къща,  Махала Пешната Лъка  Къща,  Махала Раздолата  ,  Махала Свин Дол  ,  Махала Сечковци  ,  Махала Станчовец  ,  Махала Черни Връх
На 24.09.2020 г. /09:31 - 10:00 ч.; 09:46 - 15:30 ч.; 13:31 - 14:15 ч./ -  Видраре:   Махала Градище  ,  Махала Ликовци  В Землището На Стр. Полигон,  Махала Мусатете  Къща,  Махала Пешната Лъка  Къща,  Махала Раздолата  ,  Махала Станчовец  ,  Махала Черни Връх
На 21.09.2020 г. /08:30 - 16:30 ч./   На 23.09.2020 г. /08:30 - 16:30 ч./   На 24.09.2020 г. /08:30 - 16:30 ч./   На 25.09.2020 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Видраре:   Махала Джамбазите  ,  Махала Семкова  Къща,  ПИ-083145 М.Мариновото
На 23.09.2020 г. /09:16 - 09:45 ч.; 14:16 - 15:00 ч./ -  Джурово:   Васил Левски  1,  Волга  1,  Вутьо Миков  3, 9, 2, 5,  Генерал Гурко  3, 1,  Генерал Елис  10, 5, 7,  Георги Димитров  25, 13 3, 50, 38, 14, 29, 40, 17, 13 2, 53, 37, 43, 44, 23, 16, 21, 36, 13 1, 30, 19, 26, 32, 47, 41, 13, 12, 46, 20, 52, 42, 55, 13 4, 27, 45, 13,  Гошо Воденичаров  15,  Девети Септември  9,  Димитър Грънчаров  15, 16 Училище, 11, 10, 30, 38, 14, 3, 24, 17, 7, 18, 36, 22, 32, 28, 20, 2, 13, 8, 34, 4, 21,  Иван Мицев  2, 6,  Капитан П.Стайков  16, 20, 14, 3, 22, 18, 2, 24, 28,  Матю Воденичаров  42, 44, 19, 14, 23, 25, 29, 13, 22, 15, 41, 30, 10, 11, 9 Къща, 41а, 18, 34, 16, 15а, 6, 8, 9, 1, 11, 3, 7, 5,  Махала Герановица  1а Къща, 1 Къща, Къща, 11, 12б, ТП , Къща,  Нератовице  4, 11, 7, 8, 13,  Отряд Бенковски  1, 14, 5, 16, 6, 3,  Павел Корчагин  7, 4, 2, 8, 4, 5, 3, 1, 9,  Стара Планина  9, 7,  УПИ III.Кв.2  ,    ТП , ТП
На 21.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 23.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 24.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 25.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Джурово:   Махала Герановица  ТП , Къща
На 24.09.2020 г. /09:46 - 10:15 ч.; 14:46 - 15:30 ч./ -  Калугерово,  Общ. Правец:   Махала Бундаците  ,  Махала Венчарете  ,  Махала Връбчовци  Вила,  Махала Габрика  Мтп, Мтп,  Махала Димитровци  Къща,  Махала Дола  ,  Махала Златовци  Къща,  Махала Кардашица  ,  Махала Костадиновец  Къща,  Махала Репавище  ,  Махала Рударец  Къща,  Махала Свин Дол  Махала Смесите  ,  Махала Стайковци  ,  Махала Трънето  ,  Махала Чекотин  Къща,  УПИ-ХІ-8,  Кв.4  ,    ТП , ТП , Стопанска Сграда, Къща, ТП
На 24.09.2020 г. /09:31 - 10:00 ч.; 09:46 - 15:30 ч.; 13:31 - 14:15 ч./ -  Калугерово,  Общ. Правец:   Махала Бундаците  ,  Махала Връбчовци  Вила,  Махала Габрика  Мтп, Мтп,  Махала Димитровци  Къща,  Махала Дола  ,  Махала Златовци  Къща,  Махала Кардашица  ,  Махала Кленака  ,  Махала Костадиновец  Къща,  Махала Репавище  ,  Махала Рударец  Къща,  Махала Свин Дол  ,  Махала Сечковци  ,  Махала Смесите  ,  Махала Стайковци  ,  Махала Трънето  ,  Махала Чекотин  Къща,  Упи-Хі-8,  Кв.4  ,    ТП , ТП , Стопанска Сграда, Къща, ТП
На 21.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 23.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 24.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 25.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Калугерово,  Общ. Правец:   Махала Връбчовци  Вила,  Махала Златовци  Къща,  Махала Кардашица  ,  Махала Костадиновец  Къща,  Махала Стайковци
На 23.09.2020 г. /09:16 - 09:45 ч.; 14:16 - 15:00 ч./ -  Манаселска Река:   Лъга  ,  М. Генчовци  Екатте 46961,  Махала Буджов Дол  ,  Махала Вила Манаселски Мост  ,  Махала Гараж  ,  Махала Гола Могила  ,  Махала Долна Липа  ,  Махала Драгоица  ,  Махала Липа  ,  Махала Печор  ,  Махала Смолевица  Къща,  Махала Череша  ,  Махала Чульовци  Къща, Вила,  Укопете  ,    Къща, ТП , МТП
На 23.09.2020 г. /09:16 - 15:00 ч./ -  Манаселска Река:   Махала Гола Могила  ,  Махала Драгоица,  Махала Череша
На 21.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 23.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 24.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 25.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Манаселска Река:   Укопете  ,    Мтп
На 21.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 23.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 24.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 25.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Осиковица:   Къща, ТП
На 23.09.2020 г. /09:16 - 09:45 ч.; 14:16 - 15:00 ч./ -  Осиковица:   Махала 57 Км Ам Хемус  ,  Махала Вельовци  Къща,  Махала Владовци  Къща,  Махала Вълчиновци  ,  Махала Кратунете
На 24.09.2020 г. /13:16 - 14:16 ч./ -  Правец:   Iv,  Кв.9  ,  Vi, Кв.2  ,  Vi-179,  Кв.104  ,  Vii, Кв. 2, От 514-От.424  7,  Бор  8, 7, Канцелария Социални Грижи, 4,  Борова Гора  ,  Бърдо  5, 3, 1, 2, 4,  В.Пенчов  26,  Васил Драгнев  6,  Васил Левски  85, 49, 41, 47, 45, 61, 83, 79, 75, 59, 63, 26а, 50, 81, 53, 65, 57, 69, 52, 71, 77, 51, 43, 87, 46, 48, 55, 73, 67, 72, 86, 99, 74, 98, 80, 100, 111, 125, 105, 88, 113, 109, 123, 131, 97, 121, 101, 107, 82, 94, 129, 6, 95 А, 119, 96, 76, 103, 95, 90, ТП , 70, 66, Сборен, 56 Сборен, 93, 68, 91, 60, 62, 89, 41, 40а, 56 Сборен Блок-24 Ап,  42, 40, 38, 36, 34, 35, 39, 33,  Витомерица  8, 19, 17а, 3, 8, 17, 6, 1,  Възраждане  2, 1, 13, 18, 11, 26, 20, 17, 8, 16, 22, 36, 34, 21, 98, 65, 96, 67, 69, 92, ТП , 58, 61, 100,  Вълко Цолов  2, 4, 8, 6, 1, 3, 7, 5,  Генерал Гурко  6, 20, 7, 4, 2, 11, 3, 13, 5, 19, 17, 8, 18, 25, 6,  Генерал Раух  1, 26,  Градешница  ,  Григор Гошев  27,  Димитър Грънчаров  ТП ,  Драган Йотов  7, 9, 6, 3, 3,  Елаша  7, 1, 3, ТП , 22, 17, 14, 10, 23, 15, 25, 19, 2, 8, 16, 13, 11, 21,  Епископ Генадий  ТП , 28,  Иван Пеев Маруша  14, 2, 4, 3, 6, 10, 11, 5, 1а, 9, 12, 8, 7,  Липа  4, 2,  Маняков Камък  7, 6, 5, 4, 1, 3, 2,  Махала Боянско  Къща, Стр.На Ограда,  Махала Дивчов Рът  Къща,  Махала Драганско  Къща, Къща, Вила,  Махала Живковска  Воденицата,  Махала Манастирица  Къща, 1 Къща, Мтп, 1, Бунгало, 1 Къща,  Махала Поповска  ,  Махала Пушкарско  Къща, Къща, 67, Къща,  Махала Симидарско  Къща,  Местност Дългата Орница  ,  Местност Стилковски Рът  ,  Местност Топилата  Къща,  Местност Тошински Рът  ПИ 094051, Сграда,  Младост  6, 2, 4, 11, 1, 9, 3,  Никола Иванов Янин  1, 9, 6, 5, 4, 2, 3,  Никола Комита  3, 4, 1,  Никола Проданов  5, 12, 10, 2, 3, 6, 7, 1,  Опълченска  11, 16, 15, 9, 12, ТП , 13, 2, 3, 28, 19, 26, 18, 8, 17, 5, 4, Кв.176, 30, 6, 22, 22 Гараж, 21, 23,  Осма  3, 7, 12,  Острома  5, 1, 3, 7, 2, 4, 6, 8,  Перуша  4,  Полска  6, 3, 1, 2,  Поп Марко  7, 17, 10, 9, 14, 11, 4, УПИ Xiii-852,  Кв.76, 20, 6, 16, 5,  Работническа  9, 2, 1 Вила, 7, 5, 4, 3,  Роза  2, 35,  Свети Теодор Тирон  2, 6,  Север  105, 40 108а, 108 А, 106, 107, 108, Търговски Обект, ТП , 108а, 308, 104, 201, 101, 1 203, 203, 202, 102,  Седма  3,  Стара Планина  4, 2, 6, ТП ,  Стара Река  5, 21, 9, 2, 17, 15, 23, 19, 13, 11,  Страшка Могила  1, 5, 6, 4, 2,  Тодор Живков  2, 1 Юробанк, 3, 1, 4,  Трети Март  51, 49, ТП , 33, 35, 55, 41, 30, 1, 24 1, 24, 6, 6, 6а, 26 6а, 6 6, 26 6, 28 6, ТП , 20, Преместваем Търговски Обект №, 18, 13, 21, 17, 4, 29 5, 29 4, Пешеходна Зона, 27 3, 17, 3 3, 21, 2, 19, 25 2,  УПИ 225 Кв. 110  ,  УПИ XV,  Кв.20  Върху Покрива На Младежки Дом УПИ Х  Кв.57  ,  УПИ ХI-Кв.2  ,  Филип Тотю  5, 11, 1, 15, 13, 3, 9, 13а,  Хан Аспарух  7, 2, 4, 3, 21, 8, 5, 6,  Христо Ботев  ТП , 3, 5,  Цветко Вълков  3, 8, 11, 5, 6, 7, 9, 10,  Чавдар Войвода  10, 8, 11, 17, ТП ,  Червената Вода  5, 6, 2, 3, 1,  Шеста  4,  Ясен  10,    105, 108, 108, Бунгало, 6, 5, 2, 4, 3, 104, 101, 203, 202, 102, 201
На 24.09.2020 г. /09:16 - 09:45 ч./ -  Правец:   IV,  Кв.9  ,  VI, Кв.2  ,  VI-179,  Кв.104  ,  VII, Кв. 2, От 514-От 424  7,  Бор  8, 7, Канцелария Социални Грижи, 4,  Борова Гора  ,  Бърдо  5, 3, 1, 2, 4,  В.Пенчов  26, 20,  Васил Драгнев  6,  Васил Левски  85, 49, 41, 47, 45, 61, 83, 79, 75, 59, 63, 26а, 50, 81, 53, 65, 57, 69, 52, 71, 77, 51, 43, 87, 46, 48, 55, 73, 67, 118, 133, 157, 143, 163, 147, 145, 134, 139, 136, 122, 106, 124, 151, 126, 104, 137, 155, 130, 110, 114, 128, 161, 132, 108, 133а, 141, 165, 112, 100, 159, 102, 120, 72, 86, 99, 74, 98, 80, 100, 111, 125, 105, 88, 113, 109, 123, 131, 97, 121, 101, 107, 82, 94, 129, 6, 95 А, 119, 96, 76, 103, 95, 90, ТП , 70, 66, Сборен, 56 Сборен, 93, 68, 91, 60, 62, 89, 41, 40а, 56 Сборен Блок-24 Ап,  42, 40, 38, 36, 34, 35, 39, 33,  Витомерица  8, 19, 17а, 3, 8, 17, 6, 1,  Втора  1,  Възраждане  2, 1, 13, 18, 11, 26, 20, 17, 8, 16, 22, 64, 72а, 59, 57, 68, 72, 86, 60, 43, 38, 88, 39, 78, 46, 29, 25, 52, 53, 82, 33, 31, 56, 58, ТП , 54, 49, 36, 34, 21, 98, 65, 96, 67, 69, 92, ТП , 58, 61, 100, 3, 32,  Вълко Цолов  2, 4, 8, 6, 1, 3, 7, 5,  Генерал Гурко  6, 20, 7, 4, 2, 11, 3, 13, 5, 19, 17, 8, 18, 25, 6,  Генерал Раух  1, 23, 17, 4, 19, 15, 11, 13, 21, 6, 25, 26,  Градешница  7, 2, 8, 10, 1, 6,  Градище  5, 1, 3а, 3, 4 Къща,  Григор Гошев  27,  Димитър Грънчаров  ТП ,  Драган Йотов  7, 9, 6, 3, 3,  Елаша  7, 1, 3, ТП , 22, 17, 14, 10, 23, 15, 25, 19, 2, 8, 16, 13, 11, 21,  Епископ Генадий  ТП , 28,  Здравец  16, 8, 3, 14, 6, 12, 10, 18, 4, 1, 2, 5, 7, 28, 24, 26, 22, 20,  Иван Пеев Маруша  14, 2, 4, 3, 6, 10, 11, 5, 1а, 9, 12, 8, 7,  Лесковец  4, 11, 10, 14, 9, 12, 2, 5,  Липа  4, 2,  Маняков Камък  7, 6, 5, 4, 1, 3, 2,  Махала Боянско  Къща, Стр.На Ограда,  Махала Дивчов Рът  Къща,  Махала Драганско  Къща, Къща, Вила,  Махала Живковска  Воденицата,  Махала Манастирица  Къща, 1 Къща, Мтп, 1, Бунгало, 1 Къща,  Махала Поповска  ,  Махала Пушкарско  Къща, Къща, Къща, 67, Къща,  Махала Симидарско  Къща,  Местност Дългата Орница  ,  Местност Стилковски Рът  ,  Местност Топилата  Къща, Къща,  Местност Тошински Рът  ПИ 094051, Сграда,  Младост  6, 2, 4, 11, 1, 9, 3,  Моновец  8, 2, 7, 6, 15, 1, 11, 5,  Никола Иванов Янин  1, 9, 6, 5, 4, 2, 3,  Никола Комита  3, 4, 1,  Никола Проданов  5, 12, 10, 2, 3, 6, 7, 1,  Опълченска  11, 16, 15, 9, 12, ТП , 13, 2, 3, 28, 19, 26, 18, 8, 17, 5, 4, Кв.176, 30, 6, 22, 22 Гараж, 21, 23,  Осма  3, 7, 12,  Острома  5, 1, 3, 7, 2, 4, 6, 8,  Перуша  4,  Пета  5, 3,  Полска  6, 3, 1, 2,  Поп Марко  7, 17, 10, 9, 14, 11, 4, УПИ Xiii-852,  Кв.76, 20, 6, 16, 5, 15, 26,  Първа  1,  Работническа  9, 2, 1 Вила, 7, 5, 4, 3, 12, 9,  Роза  2, 35,  Свети Анастасий  2, 4, 1,  Свети Теодор Тирон  2, 6,  Свобода  5, 3, 13,  Север  105, 40 108а, 108 А, 106, 107, 108, Търговски Обект, ТП , 108а, 308, 104, 201, 101, 1 203, 203, 202, 102,  Седма  3,  Стара Планина  4, 2, 6, ТП ,  Стара Река  5, 21, 9, 2, 17, 15, 23, 19, 13, 11,  Страшка Могила  1, 5, 6, 4, 2,  Тодор Живков  2, 1 Юробанк, 3, 1, 4,  Трета  4,  Трети Март  51, 49, ТП , 33, 35, 55, 41, 30, 1, 24 1, 24, 6, 6, 6а, 26 6а, 6 6, 26 6, 28 6, ТП , 20, Преместваем Търговски Обект №, 18, 13, 21, 17, 4, 29 5, 29 4, Пешеходна Зона, 27 3, 17, 3 3, 21, 2, 19, 25 2,  УПИ 225 Кв. 110  ,  УПИ Iii-862  В. 50  ,  УПИ Xv,  Кв.20  Върху Покрива На Младежки Дом УПИ Х  Кв.57  ,  УПИ Хi-Кв.2  ,  Филип Тотю  5, 11, 1, 15, 13, 3, 9, 13а,  Хан Аспарух  7, 2, 4, 3, 21, 8, 5, 6,  Христо Ботев  ТП , 3, 5, 15, ТП , 21, 11, 19, 17,  Цветко Вълков  3, 8, 11, 5, 6, 7, 9, 10,  Чавдар Войвода  10, 8, 11, 17, 1, 2, 4, 7, 5, ТП ,  Червената Вода  5, 6, 2, 3, 1,  Четвърта  3, 5,  Шеста  4, 1, 2,  Ясен  10,    105, 108, 108, Фургон, 110, Бунгало, 6, 5, 2, 4, 3, 104, 101, 203, 202, 102, 201
На 24.09.2020 г. /09:31 - 10:00 ч.; 09:46 - 10:15 ч.; 13:31 - 14:15 ч.; 14:46 - 15:30 ч./ -  Правец:   Елосов Дол  ,  Махала Дивчов Рът  Къща, 104,  Махала Драганско  Къща,  Махала Дръвница  Къща,  Махала Манастирица  ТП , Къща, 1, 1 Временен Строителен Обект,  Махала Правешки Ханове  ,  Местност Елисов Рът  Ограда,  Средора  ,  Тодор Живков  1
На 21.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 23.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 24.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 25.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Правец:   Махала Дивчов Рът  Къща,  Махала Манастирица  Къща, 1 Къща, Мтп, 1, Бунгало,  Махала Пушкарско  Къща,  Местност Стилковски Рът
На 24.09.2020 г. /09:31 - 10:00 ч.; 09:46 - 15:30 ч.; 09:46 - 10:15 ч.; 13:31 - 14:15 ч.; 14:46 - 15:30 ч./ -  Правешка Лакавица:   001626  ,  Бивш Стопански Двор  ,  Голямата Ливада  ,  Махала Церица  ,    Къща, МТП, Къща, *0*, Вила, ТП
На 21.09.2020 г. /08:30 - 16:30 ч./   На 22.09.2020 г. /08:30 - 16:30 ч./   На 23.09.2020 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Правешка Лакавица:   Махала Церица  ,    Къща, *0*
На 23.09.2020 г. /09:16 - 09:45 ч.; 14:16 - 15:00 ч./ -  Равнище:   I Кв.29  ,  XVII-290,  Кв.46  ,  Мах. Грозьов Дол  ,  Махала Големанско  ,  УПИ II-196 Кв.8  ,  УПИ IV-327 Кв. 30  ,  УПИ XII-85  Къща, МТП, ТП , Къща, Вила, Фурна, Стопанска Сграда, ТП , ТП , Къща
На 21.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 23.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 24.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 25.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Равнище:   I Кв.29  ,  Махала Големанско  ,  УПИ Xii-85  ,    ТП , Къща, Вила, Фурна
На 24.09.2020 г. /09:31 - 10:00 ч.; 09:46 - 15:30 ч.; 13:31 - 14:15 ч./ -  Своде:   Махала Бакова Могила  ,  Махала Борова Шума  ,  Махала Бурньовица  ,  Махала Венеца  ,  Махала Венчарете  ,  Махала Габриците  ,  Махала Курман  Къща,  Махала Ласковци  ,  Махала Лъга  1,  Махала Преход  Къща,  Махала Требеш  ,  Махала Усоето  ,  Махала Чуклата  ,  Махала Чукльовци  ,    Къща, ТП
На 24.09.2020 г. /09:46 - 10:15 ч.; 14:46 - 15:30 ч./ -  Своде:   Махала Бакова Могила  ,  Махала Борова Шума  ,  Махала Бурньовица  ,  Махала Венеца  ,  Махала Габриците  ,  Махала Курман  Къща,  Махала Лъга  1,  Махала Преход  Къща,  Махала Требеш  ,  Махала Усоето  ,  Махала Чуклата  ,  Махала Чукльовци  ,    Къща, ТП
На 21.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 23.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 24.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 25.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Своде:   Махала Бурньовица  ,  Махала Требеш

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените
неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?